Bomenridders Albrandswaard

Nieuws

Hieronder vindt u alle nieuwe ontwikkelingen die spelen binnen Albrandswaard en de regio.

We beschikken over een netwerk aan bomenliefhebbers die ons tippen over nieuwe gevallen waarbij bomen of groen geslachtofferd dreigen te worden. Of ons informeren over nieuwe ontwikkelingen en groene plannen binnen ons gebied.

Maar alle tips en nieuwtjes zijn uiteraard welkom, ook de uwe. Liever dubbel gemeld dan dat er onverwacht gekapt wordt. Ziet of hoort u iets over dreigende bomenkap of andere groenmaatregelen in uw buurt? Gebruik voor uw tip of melding het website contactformulier voor een snelle opvolging zodat we direct actie kunnen ondernemen.

Kappen met Kappen....

Algemeen
Al vanaf het ontstaan van de SBA wordt aandacht gevraagd voor het instellen van een kapverordening. In een petitie van enkele jaren geleden is door het toenmalige college toegezegd hiervoor met...

Gemeente moet snoeien

Algemeen
De ingrijpende wijze waarop overhangende beplantingen in de gehele gemeente in de zomer 2009 gesnoeid zijn, hebben tot verschillende negatieve reacties geleid. Ook zien we te vaak dat gehele groenstroken tot...

Gemeente denkt groener...

Algemeen
In de afgelopen tijd is er, mede door de vasthoudendheid van de Boomridders, een kentering waarneembaar op het Gemeentehuis.
Waar de laatste jaren makkelijk voor bijl of kettingzaag werd gekozen,...

Succesje Bomenridders : Platanen verplant!

Algemeen
In het overleg met de gemeente en de beherende overheden hebben de Bomenridders Albrandswaard een succesje behaald rond de platanen bij het ANWB-gebouw en Groene Kruisplein.

Nadat er bij...

Compensatiegroen kap A-15

Algemeen
De Bomenridders Albrandswaard voeren regelmatig overleg met diverse instanties om bomen en groen binnen de gemeente  te beschermen. Zo ook bij de uitbreiding van rijksweg A-15, waar door veel burgers geschrokken...

Regionale Bomenkrant

Bestuur
Sinds kort wordt er door een aantal regionale Bomenridder organisaties (of daaraan gelieerd met dezelfde doelstelling) een digitaal magazine uitgegeven in de vorm van een nieuwsbrief genaamd de Bomenkrant.

Vergroening Groene Kruisweg

Algemeen

De Bomenridders Albrandswaard hebben zich hard gemaakt voor het weer “groen” maken van de Groene Kruisweg in Albrandswaard. Vanwege wegverbreding en aanpassingen, vernieuwing kabels, geluidsschermen etc. zijn veel struiken en...

Kap en vervangen bomen S.v.d.Kolklaan

Algemeen
Het duurzaam in stand houden van het openbaar groen binnen de gemeente Albrandswaard is een belangrijk onderdeel van het gemeentelijk takenpakket. Hierbij hoort ook het vervangen van bomen als we deze niet...

Kap bedreigt 6000 bermbomen

Activiteiten
Provincies gaan duizenden bomen kappen langs provinciale N-wegen. Alle 'obstakels' tot 4,5 meter van de weg moeten verdwijnen. In Zuid-Holland betekent dit het kappen van zo'n 6000 bomen, in andere provincies...

Resultaat door overleg

Activiteiten
Afgelopen maanden zijn de Bomenridders Albrandswaard geconfronteerd met plannen van het Waterschap Hollandse Delta om langs de diverse dijken en wegen in de polders van Albrandswaard over te gaan tot de...

Noodzakelijke “onderhoudskap”

Algemeen
We zijn in het overleg met de Gemeente en de dienst "groen en buitenruimte" betrokken geweest bij de inventarisatie hiervan plus de uitvoering van dit "groot onderhoud". Op het bestand van...

Bomenridders krijgen royale gift

Algemeen
Rotaryclub Rotterdam-Botlek liet maar liefst veertien wensen in vervulling gaan met de wensboomactie van de club. Op woensdagavond 12 juni ontving de club 38 vertegenwoordigers van de gehonoreerde doelen in het...

Boomfeestdag 13 november 2019

Activiteiten
De Stichting Bomenridders Albrandswaard zetten zich al jaren in om de landelijke boomfeestdag binnen onze gemeente tot een jaarlijks terugkerende gebeurtenis te maken.  Ook dit jaar is dat weer gelukt en...

Meer groen kan, ook in Albrandswaard…..

Activiteiten
De Bomenridders hebben een ingezonden stuk opgesteld en verzonden aan de Gemeente Albrandwaard inzake hun visie op de voorgenomen inrichting van de Poort Buijtenland van Rhoon en directe omgeving daarvan. Alle lokale...

Meer groen in Albrandswaard bij pensionering

Algemeen
Jacqueline Risseeuw, al jarenlang vrijwilligster bij de Bomenridders Albrandswaard en verantwoordelijk voor o.a. de administratie van bomenkap en financiële huishouding, is met haar werkzaamheden bij de Veiligheids Regio Rotterdam Rijnmond gestopt...

Overige nieuwsberichten