Bomenridders Albrandswaard

Kap en vervangen bomen S.v.d.Kolklaan Algemeen

Het duurzaam in stand houden van het openbaar groen binnen de gemeente Albrandswaard is een belangrijk onderdeel van het gemeentelijk takenpakket. Hierbij hoort ook het vervangen van bomen als we deze niet meer veilig en duurzaam in stand kunnen houden. Voor de bomen langs de Schroeder van der Kolklaan, tussen de Albrandswaardseweg en de Albrandswaardsedijk, in Poortugaal is dit moment bereikt.

De kwaliteit van de bedoelde bomen gaat de laatste jaren zienderogen achteruit. Zowel aan de kant van de woningen als de kant van het park vertonen de bomen duidelijke signalen dat ze aan het afsterven zijn. De belangrijkste signalen zijn een afname van de  kroon qua bladbezetting in de zomer en vorming van veel dood hout gedurende het hele jaar. Met name het laatste veroorzaakt onveilige situaties. Ondanks intensieve aandacht voor de bomen en regelmatig snoeien worden de problemen niet minder. Na extern onderzoek is bevestigd dat de bomen aan het afsterven zijn en dat de kans op herstel nihil is. Daarbij is ook gebleken dat een aantal bomen is aangetast door een schimmelziekte, namelijk de essentaksterfte. Reden voor de gemeente om een vervangingsplan te maken die tijdens de bewonersavond op 16 december 2013 aan de bewoners is gepresenteerd.

De Bomenridders zijn actief in de planvorming hierin betrokken. Ons is de mening gevraagd en waar mogelijk hebben we getracht zovel mogelijk groen te bewaren c.q. ervoor zorg te dragen dat het groene ”laan” effect bij de entree van deze wijken behouden blijft. Ook in de communicatie richting de bewoners hebben we bij mogen dragen en onze input mogen leveren.
Van de kaalslag de eerste jaren wordt natuurlijk niemand blij, maar we denken het maximale te hebben bereikt en zien in elk geval meer bomen terugkomen (28 gekapt en 40 bomen terug).

De werkzaamheden zullen in het eerste kwartaal van 2014 plaats gaan vinden….

Meer info:

Presentatie door de Gemeente voor de bewoners op de informatieavond:
http://www.albrandswaard.nl/document.php?m=129&fileid=41017&f=f81aedfb22b7b972a63150b9b30d10b5&attachment=0
 
Communicate over het project via de gemeentelijke website
http://www.albrandswaard.nl/wonen-werken/vervangen-bomen-schroeder-van-der-kolklaan-poortugaal_46575/

Nieuws