Bomenridders Albrandswaard

Boomfeestdag 13 november 2019 Activiteiten

De Stichting Bomenridders Albrandswaard zetten zich al jaren in om de landelijke boomfeestdag binnen onze gemeente tot een jaarlijks terugkerende gebeurtenis te maken.  Ook dit jaar is dat weer gelukt en zal de  traditionele Boomfeestdag binnen onze Gemeentegrenzen georganiseerd worden, alleen zal het niet op de traditionele 3e woensdag in maart gebeuren maar op woensdag 13 november.
Albrandswaard wijkt met deze datum af van de Nationale Boomfeestdag, die traditiegetrouw in het voorjaar is. Dit omdat de beste planttijd het najaar is. Wethouder Martijn Heezen: ,,De bomen kunnen dan beter aanslaan en hebben minder last van vaak droge omstandigheden in het voorjaar.”
Er worden tulpenbomen en rode esdoorns geplant. Het gaat om maximaal vijftien bomen.

De organisatie ligt in handen de gemeente Albrandswaard in samenwerking met Stichting Bomenridders Albrandswaard. Wethouder Martijn Heezen: ,,Albrandswaard is een groene gemeente en dat willen we zo houden. Het is belangrijk dat we, samen met de Bomenridders, aandacht blijven besteden aan Boomfeestdag.”

De laatste jaren zijn er in de maand maart op diverse locaties in de woonkernen nieuwe bomen aangeplant. Echter, omdat er in de daarop volgende voorjaar- en zomerperiode te weinig neerslag viel en het voorjaar ook steeds warmer wordt, hadden deze jonge boompjes en struiken het heel moeilijk. Beregenen of aanvullen met extra water bleek bijna een ondoenlijke zaak met als resultaat afsterven van het plantmateriaal. Daarom is besloten om de aanplant van nieuw groen op de Boomfeestdag te verplaatsen naar het najaar, zodat de wortels en grond voldoende vocht en ruimte hebben om zich “te zetten” en zo optimale groei te waarborgen.

In andere gemeenten speelt dit blijkbaar minder en gaan kinderen op woensdag 13 maart op pad om deel te nemen aan de nationale Boomfeestdag. Dit jaar een week eerder omdat er op de 3e woensdag van maart (weer) verkiezingen zijn, is er besloten voortaan vast naar de 2e woensdag van maart te gaan.

Thema 2019: ieder kind een boom!

Het streven van de Boomfeestdag is om ieder kind tijdens zijn of haar basisschooltijd minimaal één boom te laten planten. Omdat dit vaak de eerste natuurervaring is, wordt dit nooit meer vergeten. En als kinderen eenmaal enthousiast zijn gemaakt over de waarde van bomen en natuur, zullen zij deze kennis vroeger of later ook weer overbrengen op ouders of andere opvoeders.

Al bijna 60 gemeenten hebben deze zelfde intentie uitgesproken door het tekenen van de Intentieverklaring - ieder kind een boom -. Ook de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) ondersteunt dit Boomfeestdagproject. Dit doet ze door gemeentecolleges te stimuleren om deze Intentieverklaring te ondertekenen en te promoten dat deze intentie gemeente breed uitgedragen zou moeten worden. Dat betekent dus niet alleen bij planuitvoerders maar ook bij beleidmakers, planvoorbereiders en architecten.

Het initiatief van Bomenridders Albrandswaard en Gemeente helpt de kinderen om ze natuur bewuster te maken en zij helpen de gemeenten in de PR van het gemeentelijk groen en openbare ruimte. Daarnaast dragen de kinderen ook een steentje bij aan het behalen van de gemeentelijke klimaatdoelen in hun gemeente, want de aanplant van bomen en bossen helpt bij het halen van deze klimaatdoelen.

Zodra er een datum voor Albrandswaard bekend is zullen wij u via de media en sites informeren.

Meer info kunt u vinden op:
Video van vorig jaar 2017 : https://www.facebook.com/RTVAlbr/videos/669840716558461


Nieuws