Bomenridders Albrandswaard

Over ons: Doelstellingen

Doelstellingen
Om te beginnen willen we graag voorkomen dat bomen onnodig gekapt worden. Veel meer bomen moeten de kans krijgen om te groeien tot grote en waardevolle bomen. Albrandswaard, als groene gemeente bij de grote stad en haven zeker, kan niet zonder bomen, want bomen zorgen voor een goed leefklimaat.

We willen graag onze dorpsgenoten stimuleren om bewuster naar het groen in de eigen dorpskern en de omliggende polders te kijken en hier meer waardering voor te krijgen. Mensen worden nu eenmaal gezonder en gelukkiger van een groene omgeving.

We vinden dat er in Albrandswaard nog te weinig (grote) volwassen bomen te zien zijn. Deze horen nu eenmaal in de historisch centra van de kernen thuis want zij zijn in hoge mate medebepalend voor de sfeer. Daarnaast kan ook de nieuwe kern Portland wel wat meer groen worden aangekleed, liefst met bomen van formaat.

Wat doen we?
We volgen kritisch het beleid van de gemeente,  maken bezwaar tegen kapvergunningen waarvan wij vinden dat die niet verleend hadden moeten worden.
Hierbij kijken we niet naar particuliere bomen, maar wel naar die van de gemeente of  bomen van instellingen en bedrijven. Echter, we willen de particulier wel interesseren en informeren over onze activiteiten om hen de “waarde” van hun bezit duidelijk te maken opdat ook zij hun boom goed verzorgen en niet ondoordacht tot kappen hoeven over te gaan.

Door ook intensief in gesprek te blijven met de gemeente streven we naar behoud en eventuele verplaatsing van bomen in plaats van het kappen ervan.

Wat nog meer?
We ontwikkelen momenteel een aantal initiatieven om burger en bedrijf meer bij het groen in Albrandswaard te betrekken. Zo willen we fondsen werven om weer een Boomplantdag of Boomfeestdag te organiseren. Waar scholieren worden geïnformeerd over het belang van bomen en deze ook daadwerkelijk zelf kunnen planten.

Daarnaast willen we ook bedrijven interesseren voor meer groen rond hun bedrijf om zo maatschappelijk verantwoord en duurzaam bezig te zijn. Daarbij is het idee om elk jaar een bedrijf in Albrandswaard te belonen met een “groene pluim” voor hun groene en/of duurzame initatieven.

We willen ook in een vroeg stadium van projectontwikkeling met de gemeente, aannemers en ontwerpers meedenken om te zorgen dat bij nieuwe projecten geen groen verloren gaat of op zijn minst een compensatie plaats vindt – het liefst met meer groen als eindresultaat, de groene paragraaf in het bouwplan.

Ander idee is om een boomcadeaubon te ontwikkelen waarbij mensen of bedrijven een bomencheque cadeau doen voor de aanplant van een boom. Dit kan dan in de eigen tuin, op een speciale locatie (herdenkings-, gedenk- of jubileumbos)  of tijdens de boomplantdag op een door de gemeente aan te wijzen plaats.

 
Interesse gewekt?
We zoeken, zoals alle verenigingen en instellingen, vrijwilligers voor diverse functies. Wilt u zich actief inzetten? Kijk bij “over ons” onder de knop van “Het Bestuur” en neem met een van hen kontakt op.

En natuurlijk kunnen we, naast helpende handen en hersens, ook financiële ondersteuning goed gebruiken – kijk daarvoor bij “over ons” op de pagina onder het knopje “Ondersteuning”.