Bomenridders Albrandswaard

Eerdere projecten

We onderscheiden op deze website Eerdere projecten en Lopende  projecten . In de "map" van de bovenbalk worden eerdere projecten met een aanklikbaar bruin "zwaard" aangeduid, lopende projecten met een bruin.

Bij eerdere projecten, het webhoofdstuk waar u zich nu bevindt, geven we een overzicht van de projecten die er in het (recente) verleden geweest zijn en inmiddels zijn afgerond. De Bomenridders Albrandswaard volgen deze projecten, waar er nog een kans is op een gunstige ontwikkeling, zo goed mogelijk en houden de actuele status daarvan ook voor u bij. Met de  “kleur”van de boom hebben we de verschillende gevallen gecategoriseerd.

Positief eindresultaat Laten rusten om toekomstperspectief Negatief of geen resultaat

Update Bomenkap Waterstoftankstation

De Gemeente Albrandswaard heeft, na lang beraad en overleg, een vergunning afgegeven voor de bouw van een waterstoftankstation langs de Groene Kruisweg in Rhoon. Het beoogde perceel, ingeklemd tussen de "buisleidingenstraat"...

Snoei/kap Elzenhaag Essendael

Wat is er toch met het groen in Albrandswaard aan de hand?

Tussen de in aanbouw zijnde Rhoonse wijk Essendael en de woningen aan de Kastanje en de Beuk...

Noodzakelijk kap Landvoogd Poortugaal

Op maandag 12 november is een kapvergunning aangevraagd met het volgnummer 5.

Het gaat om een Aescules x carnea Briotii (Rode paardekastanje) van 20cm dikte die uit nood gekapt...

Niet aangeslagen in Portland

Door de gemeente zijn in het verleden 3 bomen in de wijk Portland geplant die niet goed zijn aangeslagen of deels afgestorven. Het betreft jonge bomen aan de Titanium en de...

Populieren Slaperskade Kijvelanden

De bomenwacht uit Capelle a/d IJssel heeft volgens het overzicht van de gemeente op 13-07-2012 hierover het volgende aangegeven: “De nummers 914, 915 en 916 zijn Italiaanse populieren. De bomen staan...

Dode wilgen Albrandswaardsedijk

We zijn door de Gemeente op de hoogte gebracht dat op verschillende locaties langs de Albrandswaardsedijk in Poortugaal er (knot)wilgen staan die dood zijn. Een en ander is ook aangegeven in...

Esdoorns, Beatrixstraat te Poortugaal

Verzoeken van een aantal direct omwonenden tot het kappen van deze Esdoorns zijn bij de Gemeentewerken binnen gekomen.

Dit onderwerp heeft in het verleden zelfs tot in de gemeenteraad tot...

Schietwilgen te Poortugaal

De zwaar door watermerkziekte aangetaste schietwilgen, zijn in 2010 door de gemeente gekapt.
Inmiddels zijn mede n.a.v. onze verzoeken hierin weer 5 bomen herplant

Populieren Dorpsdijk

Ter hoogte van het Kerklaantje is indertijd veel commotie ontstaan omdat de gemeente Albrandswaard een paar kwalitatief minder goede, maar wel beeldbepalende populieren wilde kappen.

Een breed gedragen protest hiertegen...

Kastanjes tussen Dorpsdijk en Nachtegaal

De gemeente wil pas na de reconstructie van de Dorpsdijk bomen tot herplanten. De SBA vindt dit te lang duren en is hierover in gesprek.

In 2007 zijn hier...

Bomen Kerklaantje te Rhoon

In het verleden zijn er beschadigingen veroorzaak aan de stamvoet van de bomen langs het Kerklaantje. De SBA houdt de vinger aan de pols om dit niet nogmaals te laten gebeuren....

Bomen Gaarde - hoek Tijsesdijk

De gemeente nodigt ons eind 2009 uit voor een gesprek over enkele bomen langs de Gaarde. Het blijkt dat de gehele beplantingsstrook langs de Gaarde ter hoogte van het hertenpark moet...

Rijsdijk (tussen Tijsjesdijk en Achterdijk)

Op de Rijsdijk zijn veel Essen gekapt. De SBA zet zich in om op noordelijk berm Essen terug geplaatst te krijgen. Enkele jaren geleden (2007) zijn hier door het Waterschap Hollandsche...

Platanen Groene Kruisplein (RWS & ANWB) te Rhoon

Voor de verbreding van de A15 zijn  de Platanen centraal op dit plein gekapt. Ook de andere beplantingen zijn hier verdwenen. Deze kap heeft veel reacties losgemaakt en er is in...

Beplanting langs Groene Kruisweg Rhoon-Poortugaal

Veel bomen zijn verdwenen langs de Groene Kruisweg.. Met zowel de Provincie als de gemeente Albrandswaard voert de SBA moeizame gesprekken om de situatie te veranderen en meer groen terug te...

Overige eerdere projecten