Bomenridders Albrandswaard

Compensatiegroen kap A-15 Algemeen

De Bomenridders Albrandswaard voeren regelmatig overleg met diverse instanties om bomen en groen binnen de gemeente  te beschermen. Zo ook bij de uitbreiding van rijksweg A-15, waar door veel burgers geschrokken en negatief is gereageerd op de rigoureuze kap op en rond het Groene Kruisplein.

Derhalve is er kontakt gezocht met de betrokken verantwoordelijken bij Rijkswaterstaat en uitvoerenden en vindt nu overleg plaats over compensatie van de aangerichte schade rond de A-15.

Met A-Lanes, de verantwoordelijke aannemerscombinatie is het volgende afgesproken:

@ De 64 bomen in de oksel van de Groene Kruisweg/oprit A15 zullen in het najaar van 2013 worden geplant. A-Lanes voert deze werkzaamheden uit.

@ Het is nog niet helemaal duidelijk wanneer de nieuwe bomen op het Groene Kruisplein zullen worden geplant, maar waarschijnlijk is dit eind 2013 of begin 2014.  Op 26 juni staat een ambtelijke bijeenkomst met de betrokken gemeenten gepland om de locatie te bespreken.

@ De compensatie van gekapte bomen bij het Valckesteijnse bos, de Varleweg en de Slotsedijk verloopt via het Tracébesluit. De totale compensatie in het kader van de Boswet is 22,29 ha. Daarvan wordt binnen de TB-grenzen 1.0 ha gerealiseerd door A-Lanes (o.a. bij het Portland benzine station) en 1,8 ha binnen de gemeente Albrandswaard (dit wordt niet door A-Lanes gerealiseerd).

Uiteraard houden we de vinger aan de pols inzake het naleven van deze toezeggingen maar het toont aan dat we met onze activiteiten succesvol zijn.

En er volgt nog meer vergroening van Albrandswaard als het aan ons ligt, dus blijf ons volgen en/of steunen.

Nieuws