Bomenridders Albrandswaard

Over ons: ANBI

Naam:
Stichting Bomenridders Albrandswaard
De stichting is juni 2009 opgericht en is geregistreerd als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit houdt in dat onder bepaalde voorwaarden giften als aftrekpost kunnen worden opgevoerd bij de belastingaangifte. 

RSIN-nummer:
820895611 

Contactgegevens:
e-mail: info@bomenriddersalbrandswaard.nl 

Bestuur:
Willem van Eck (secretaris)
Maret Rombout (penningmeester)
Wim Gé Warnaar (pr, socials en website)
 
Beloningsbeleid:
De stichting beschikt niet over gesalarieerde medewerkers. 
 
Doelstelling:
De stichting stelt zich ten doel het beschermen van het milieu, natuurschoon en de leefbaarheid in het algemeen en in het bijzonder het beschermen van bosplantsoen, bomen, struiken en andere groenvoorzieningen in de gemeente Albrandswaard en de directe omgeving. 
 
Uitgeoefende activiteiten:
Bewaken dat voorgenomen kap volgens de gemeentelijke kapverordening geschiedt. Overleg met de betrokken wethouder en boombeheerders rond  kap en herplant. In voorkomende gevallen het indienen van een bezwaarschrift tegen kap. De organisatie van een jaarlijkse boomfeestdag in de gemeente.

Hoofdlijnen actuele beleidsplan:
De Stichting streeft naar het voorkomen van onnodige boomkap en het zo veel mogelijk herplanten van bomen op het grondgebied van de gemeente Albrandswaard. Dit in goed overleg met vooral lokale politici en medewerkers van deze gemeente.

De inkomsten van de Stichting bestaan voor het overgrote deel uit incidentele donaties. De Stichting beijvert zich deze inkomsten te verkrijgen via subsidiering door fondsen en particulieren. Daarnaast kan men tegen vergoeding een reclame uiting op de website van de Stichting plaatsen. De financiële reserves van de Stichting worden aangehouden op een zakelijke en een bedrijfsspaarrekening van de Rabo Bank. De lopende uitgaven bestaan voornamelijk uit kosten voor het aanhouden van deze bankrekening, hosting website en jaarlijkse boomfeestdag. Incidenteel zijn er kosten samenhangende met het voeren van een rechtszaak.

Rekening Courant Stichting Bomenridders Albrandswaard - Rabo Bank

Uitgaven                                                                                      Inkomsten

Saldo 01-01-2020                            1482  euro

 
Bankkosten 2020                              119

Boomfeestdag                                      0

 
Opbrengst reclame Website SBA                                                    0            
                Giften                                                                          0

Kosten Website 2019                        129

Saldo 31-12-2020                          1234  euro


Bedrijfsspaarrekening  Rabo Bank

Saldo 31-12-2019                          1358
 
Saldo 31-12-2020                          1358

Saldo totaal 31-12-2020 Rek. courant en spaarrek is 2592  euro

        =====================================   

Afgezien van het bovenstaande zijn er geen activa