Bomenridders Albrandswaard

Kappen met Kappen.... Algemeen

Al vanaf het ontstaan van de SBA wordt aandacht gevraagd voor het instellen van een kapverordening. In een petitie van enkele jaren geleden is door het toenmalige college toegezegd hiervoor met een voorstel te zullen komen.
 
Op 14 maart 2011 maken we gebruik van het inspreekrecht bij de gemeenteraad en pleiten voor een goede kapverordening. Gemeentebestuur heeft uiteindelijk een kapverordening vastgesteld voor alleen de monumentale bomen die bij de gemeente in beheer zijn. Veel bomen zullen daarbij dan ook vogelvrij blijven, zeker wanneer bouwontwikkelingen door projectontwikkelaars plaatsvinden

Nieuws