Bomenridders Albrandswaard

Over ons: Ondersteuning

Ondersteuning
Onze Stichting kan niet bestaan zonder steun van particulieren en bedrijven. Momenteel hebben we sympathisanten en begunstigers die jaarlijks een donatie geven waar we uiteraard dankbaar voor zijn. Ook hebben we enkele individuele giften mogen ontvangen zoals o.a. voor een jubileum.

Voor continuïteit, het onderhoud en productie van deze website alsmede om een soort “groen potje” te vormen willen we meer fondsen zien te genereren voor onze Stichting. Met deze middelen willen we de groene doelstelling (boomplantdag, educatie, ondersteuning, voorlichting) van de SBA (Stichting Bomenridders Albrandswaard)  mede financieren. Daarvoor bieden we de volgende mogelijkheden:

Giften, vrijwillige bijdragen:
Kunnen anoniem of onder naamsvermelding worden overgemaakt op onze bankrekening NL90 RABO 0154 3807 25

Bomenvriend:
“Vriend van de Bomenridders” wordt u door zich hiervoor telefonisch op te geven bij een van de bestuursleden (zie Het Bestuur) of per mail via info@bomenriddersalbrandswaard.nl  . U ontvangt dan jaarlijks een acceptgiro voor deze vorm van ondersteuning.

Sponsor:
Via deze website kunt u “banneren” oftewel een klikbaar logo op de site sponsoren die op alle pagina’s in beeld komt. Op de sponsorpagina kan in een kort stuk tekst het bedrijf of instelling worden gepresenteerd waarna kan worden doorgelinkt naar de gewenste website.  De rekening wordt jaarlijks opgemaakt en verzonden en de samenwerking kan jaarlijks worden ontbonden. De tarieven ervoor:

Kleine sponsor: banner 139x104 pix format .jpeg max.   50 woorden € 100,00 
Grote sponsor: banner 230x230 pix format .jpeg max. 125 woorden € 250,00

Andere vormen:

Wellicht heeft u mogelijkheden om in natura te ondersteunen. Dat kan zijn in arbeid of machines of wellicht wilt u zelf complete bomen sponsoren. Alles is bespreekbaar, de tegenprestatie ook. Een mail naar info@bomenriddersalbrandswaard.nl of een telefoontje naar een van de bestuursleden volstaat.