Bomenridders Albrandswaard

Vergroening Groene Kruisweg Algemeen


De Bomenridders Albrandswaard hebben zich hard gemaakt voor het weer “groen” maken van de Groene Kruisweg in Albrandswaard. Vanwege wegverbreding en aanpassingen, vernieuwing kabels, geluidsschermen etc. zijn veel struiken en bomen langs deze provinciale weg  gesneuveld. Door regelmatig overleg met Provincie en Rijkswaterstaat zijn afspraken gemaakt om waar mogelijk weer ruimte voor een groene aankleding te maken.

Er zijn nogal wat beperkingen en regels daarvoor.   Allereerst liggen er veel kabels en leidingen in de bermen waardoor het onmogelijk is om (diepwortelende) bomen te planten. Verder is er Europese wetgeving die het verbiedt om bomen te planten dicht op de rijbaan, waarbij regelgeving per snelheidcategorie geldt (bij een 50 km weg ligt die grens dichter op de rijbaan dan bij een 80 km weg bijvoorbeeld). Daarnaast moet de locatie goed genoeg zijn (goede afwatering bijvoorbeeld).

Dat alles in acht nemend zijn er rond de Groene Kruisweg slechts een paar locaties waar bomen geplant kunnen worden. Sloten, geluidsschermen en leidingen maken veel plaatsen ongeschikt. Alleen bij het Groene Kruisplein en de op- en afritten naar de A-15 zal er echt sprake kunnen zijn van een substantiële aanplant, verder zal het slechts een paar individuele plaatsen betreffen.

Anders ligt het gelukkig met de (minder diepwortelende) struiken en heggen. Daar zien we de laatste maanden de resultaten wel degelijk van terug en waar mogelijk worden deze aangeplant. In de middenberm en aan de kanten staat inmiddels jonge aanplant waarvan we hopen dat deze in het voorjaar uit zullen lopen en een groene stoffering van deze ontsluitingsweg zullen vormen.

Nieuws