Bomenridders Albrandswaard

Over ons

Als Bomenridders Albrandswaard stellen we ons tendoel het beschermen van het milieu, natuurschoon en leefbaarheid in het algemeen en in het bijzonder van bosplantsoenen, bomen, struiken en andere groenvoorzieningen in de gemeente Albrandswaard en de directe omgeving. 

In de praktijk is dat “beschermen” nog niet zo eenvoudig. Anderen beslissen op basis van eigendom of contractbeheer over het behoud of verwijderen van groen en in Albrandswaard werd daar tot dusver niet op toegezien d.m.v. het vereiste van een kapvergunning. Bomen en groen zijn hier vaak bijzaak en bij een sta in de weg wordt gemakkelijk tot verwijderen besloten ook al liggen er met de nodige wil en creativiteit alternatieven voor de hand of zijn er mogelijkheden voor verplaatsing van bomen. Vooral bij nieuwbouwprojecten valt het gebrek aan creativiteit op. Belangrijke oorzaak is dat bomen voor projectontwikkelaars en aannemers geen waarde vertegenwoordigen. 

Op 22 december 2011 is door de gemeenteraad een kapverordening aangenomen. Het vergunningsvereiste en de herplantplicht is helaas beperkt tot bomen die op een lijst van waardevolle bomen staan. Zolang er geen complete lijst is, blijft bescherming en toezicht door de gemeente mondjesmaat aanwezig en hebben we als bomenridders eigenlijk geen juridische mogelijkheden voor verzet tegen kap van bomen. 

Als bomenridders pleiten wij ervoor dat voor kap van alle bomen die in eigendom zijn van overheidinstanties (bv gemeente, provincie, waterschap, Rijkswaterstaat e.a.)  vergunning- en herplantplicht geldt en dat voor de particuliere bomen wordt gewerkt met lijsten van waardevolle bomen.

Naast het aanwenden van juridische mogelijkheden kunnen we als bomenridders natuurlijk ook in overleg gaan met overheden, instanties en eigenaren. In het afgelopen jaar hebben de bomenridders Albrandswaard met verschillende bomenbeheerders overleg gehad rond het behoud van bomen. Hierbij zijn verschillende mooie resultaten geboekt, maar helaas hebben wij wel vaak moeten merken dat met “bomen” meestal geen rekening wordt gehouden en de sense of urgency voor het behoud van bomen vaak ontbreekt. Eenmaal uitgewerkte plannen zijn moeizaam bij te sturen en het vergt veel goede wil om met creativiteit alternatieve oplossingen te vinden.  

Een voorbeeld van het laatste is de fraaie monumentale Vleugelnoot op de Begraafplaats te Rhoon die aanvankelijk zou worden gekapt, maar na aandringen van de Bomenridders wel behouden is gebleven, zij het dat een zeer stevige snoei heeft plaats gevonden. 

Ter hoogte van het ANWB-kantoor staan in de wegberm van de Groene Kruisweg een rij Platanen die voor de uitvoering van werkzaamheden in de weg stonden. Ons overleg heeft ertoe geleid dat deze bomen door verplaatsing behouden blijven op een andere plek.

Op diezelfde Groene Kruisweg zijn in het verleden ook veel bomen en heestergroen verdwenen door vervanging straatverlichting, herinrichting weg en geluidswal. Provincie en gemeente wijzen voor herplant naar elkaar en laten het zelf afweten. De provincie verschuilt zich met name achter eigen formele richtlijnen ten aanzien van de verkeersveiligheid. Elders, op Voorne Putten, blijkt herplant bij diezelfde Groene Kruisweg wel mogelijk. 

In verband met de verbreding van de A 15 is zeer veel schade aan bomen aangebracht. Voor Albrandswaard valt vooral op dat op het Groene Kruisplein een volledige kaalslag heeft plaats gevonden. Rijkswaterstaat had in het geheel niet gedacht aan verplaatsing van deze Platanen.

Al met al hebben we helaas voldoende bestaansrecht om voor bescherming van bomen in Albrandswaard op te komen. Helaas zijn er nog vele waardevolle bomen waarvan wij concrete aanwijzingen hebben dat het voortbestaan onder druk staat of zal komen te staan.

Als u verder geïnformeerd wilt worden over de SBA (Stichting Bomenridders Albrandswaard) of zelf actief wilt worden kunt u dit per email aan ons doorgeven, bij voorkeur via het contactformulier.
Ook kunt u als donateur een financiële bijdrage leveren of u kunt sponsor worden.

Bankrekeningnummer  1543.80.725

Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function mysql_query() in /var/www/vhosts/bomenriddersalbrandswaard.nl/webspace/httpdocs/bomenriddersalbrandswaard.nl/template-overons.php:48 Stack trace: #0 /var/www/vhosts/bomenriddersalbrandswaard.nl/webspace/httpdocs/bomenriddersalbrandswaard.nl/index.php(36): include() #1 {main} thrown in /var/www/vhosts/bomenriddersalbrandswaard.nl/webspace/httpdocs/bomenriddersalbrandswaard.nl/template-overons.php on line 48