Bomenridders Albrandswaard

Kap bedreigt 6000 bermbomen Activiteiten

Provincies gaan duizenden bomen kappen langs provinciale N-wegen. Alle 'obstakels' tot 4,5 meter van de weg moeten verdwijnen. In Zuid-Holland betekent dit het kappen van zo'n 6000 bomen, in andere provincies nog veel meer. Stichting de Bomenridders is daarom een petitie gestart om landelijk aandacht te vragen voor de dreigende kaalslag langs provinciale wegen.

Volgens de Stichting Bomenridders is het een illusie dat wegen veiliger worden door het massaal kappen van bomen:

Kale bermen nodigen uit tot harder rijden met als gevolg ernstiger letsel en meer schade bij ongevallen. Hoge snelheid, telefoneren en gevaarlijk rijgedrag zijn oorzaken van ongevallen, bomen zelden tot nooit. Ons mooie landschap wordt onaanvaardbaar aangetast. Geluid- en windoverlast nemen toe, schaduw, verkoeling, afwisseling, compensatie CO2 en afvang van fijnstof nemen af. Beleidsmakers lopen kritiekloos achter discutabele aanbevelingen van kenniscentrum CROW aan, aangemoedigd door de ANWB. Omwonenden en groene belangengroepen worden amper betrokken bij de plannen; schandalig en strijdig met beleid dat vraagt om betrokken burgers.
Roekeloos rijden veroorzaakt ongelukken, bomen krijgen de schuld.

De Bomenridders roepen daarom de verantwoordelijken op de kap langs N-wegen onmiddellijk te stoppen. Ze vinden dat samen met omwonenden en andere belanghebbenden de plannen opnieuw, maar met andere uitgangspunten vormgegeven moeten worden.

De provincie Zuid-Holland ontkent overigens dat het om zesduizend bomen gaat. Bovendien zouden voor elke gekapte boom elders een nieuwe worden geplant. Een van de wegen waar veel bomen moeten verdwijnen is de Groene Kruisweg. Daar zou het, gemeten tussen Rotterdam en Brielle gaan om zo’n 250 bomen.

De Bomenridders zijn een petitie gestart om aandacht te vragen voor deze problematiek en die aan de minister zal worden aangeboden om de plannen te heroverwegen. Door op deze link te klikken kunt u de petitie ondertekenen.


Meer info en interviews via de site van Rijnmond:
http://www.rijnmond.nl/nieuws/09-06-2015/bomenridders-op-de-bres-voor-bermbomen

De Bomenridders voeren via social media campagne:
https://www.facebook.com/De.Bomenridders/timeline

Vragen over de plannen werden door de Provincie als volgt beantwoord:
http://www.debomenridders.nl/2015/6000-bermbomen-zuid-holland-op-kaplijst/

Nieuws