Bomenridders Albrandswaard

Succesje Bomenridders : Platanen verplant! Algemeen

In het overleg met de gemeente en de beherende overheden hebben de Bomenridders Albrandswaard een succesje behaald rond de platanen bij het ANWB-gebouw en Groene Kruisplein.

Nadat er bij de eerste kaalslag van het plein veel protest is geweest hebben de beherende instanties aangegeven dat dit in het vervolg niet meer zou gebeuren en dat er overleg met ons plaats zou vinden in het geval van voorgenomen kap of snoei.

Een van de zorgpunten die toen ter tafel zijn gekomen is het situatie rond het ANWB gebouw waar een tiental platanen staan die zouden moeten wijken voor de leiding van het nieuwe warmtenet naar Rotterdam-Zuid.

We zijn blij om te kunnen communiceren dat er overeen is gekomen deze platanen te verplanten en daar binnen onze gemeente een nieuwe lokatie voor te zoeken. In de week van 18 - 23 februari zal dit ook effectief gaan gebeuren en zullen de bomen worden verplaatst naar de Dorpsdijk, waar een aantal jaren terug een aantal kastanjes is omgekapt, in de groenstrook tussen de Dorpsdijk en de Nachtegaal.

Een mooie lokatie voor deze prachtige bomen die, mede dankzij onze inspanningen, daarmee gespaard worden voor de zaag en van dat deel van de dijk als aankleding een mooie bomenlaan zullen vormen.

Nieuws