Bomenridders Albrandswaard

Welkom

Wie prijst er ooit een mens die oude bomen velt. En in derzelver plaats geen nieuwe wederstelt? Want hadden oudstijds toch onze ouders niet geplant, Wat zoude ons Neerland zijn als louter veen en zand.
 
Jacob Cats (1577-1660)

De Stichting Bomenridders Albrandswaard (SBA) probeert zoveel als mogelijk alle plannen rond het kappen van bomen binnen de gemeente Albrandswaard te volgen en hierover met de betreffende boombeheerders in gesprek te komen. Daarbij zal op basis van argumentatie gepleit worden voor behoud van zoveel mogelijk bomen.

Uitgelicht: Symphatisanten gezocht

Wellicht heeft u wel eens gehoord van of gedoneerd aan de Stichting Bomenridders Albrandswaard. Het  doel van de bomenridders is het beschermen van milieu, natuurschoon en leefbaarheid in het algemeen  maar meer in het bijzonder het beschermen van bosplantsoen, bomen, struiken...

Boomfeestdag 22 maart 2017
19.03.2017 - Bomenridders Albrandswaard werken mee aan Nationale Boomfeestdag 22 maart 2017

De Stichting Bomenridders Albrandswaard zetten zich al jaren in om de landelijke boomfeestdag binnen...
Resultaat door overleg
10.12.2015 - Afgelopen maanden zijn de Bomenridders Albrandswaard geconfronteerd met plannen van het Waterschap Hollandse Delta om langs de diverse dijken en wegen in de polders van Albrandswaard...
Kap bedreigt 6000 bermbomen
10.06.2015 - Provincies gaan duizenden bomen kappen langs provinciale N-wegen. Alle 'obstakels' tot 4,5 meter van de weg moeten verdwijnen. In Zuid-Holland betekent dit het kappen van zo'n...