Bomenridders Albrandswaard

Kap vleugelnoot begraafplaats Rhoon

Het gaat om het kappen van twee essen en de zuidelijkste vleugelnoot (Pterocarya fraxinifolia) nabij het onderhoudsgebouwtje in het midden van de begraafplaats. De twee essen (hoogte = 20 meter, omtrek 215 resp. 150 cm) staan zo dicht op het gebouwtje dat dit omhoog komt en ontzet raakt.

De vleugelnoot (hoogte = 20 meter, omtrek 450 cm !!, leeftijd 200 jaar) is van binnen verrot. De kroon wordt met stangen bijeen gehouden en er is gerede kans dat de boom plotsklaps uit elkaar valt. De andere vleugelnoot (omtrek 420 cm en even oud) wordt gehandhaafd, enige laaghangende takken worden wellicht wat ingekort. Op de plaats van de te kappen vleugelnoot komt een massagraf voor alle resten uit de geruimde graven en een monument met zitje. Van onze kant is in overweging gegeven het gebouwtje te slopen en bij de ingang Viaductweg nieuw te bouwen, zodat de 2 essen kunnen blijven staan. Erg fraai zijn ze overigens niet en min of meer tegen de verdrukking in gegroeid.

In een memo worden de resultaten aangegeven van een inspectie van de Vleugelnoot ter plaatse. Nadrukkelijk worden vraagtekens geplaatst over het risico van de boom en deze inspectie heeft zeker niet de overtuiging opgeleverd dat er geen andere mogelijkheid is dan het kappen van de boom. Geadviseerd wordt een hierin gespecialiseerd bedrijf over de risico’s en onderhoudsmogelijkheden te laten adviseren. Aan gemeente wordt gevraagd aan de Vleugelnoot een stabiliteitsonderzoek  met risicoanalyse door een externe deskundige te laten uitvoeren. Dit is gedaan door Cobra en het advies, om niet te kappen maar rigoreus te snoeien, is opgevolgd in overleg met de Bomenridders.  

Er heeft ook overleg plaats gevonden met een boomklimmer over de vleugelnoten op de begraafplaats. Na dit overleg met hem is er besloten om op korte termijn (volgende week) beide vleugelnoten te gaan snoeien. Zoals bekend zal bij de beschadigde boom flink wat takken uit de boom/kroon gehaald worden ( 40 tot 50%) om de boom weer veilig te maken. Bij de vleugelnoot tegen de sloot aan zullen een aantal takken ingekort worden omdat deze topzwaar worden en kans op doorbuigen/breken bestaat. Uit de boom zal verder dood hout worden gehaald en begeleidingssnoei plaatsvinden zodat die voorlopig zonder problemen weer een poos mee kan.

De vleugelnoot is inmiddels erg fors gesnoeid. Met (dis-)balans van de boom is bij het snoeien niet  echt rekening gehouden. De verankeringsdraden lijken niet te zijn vervangen en tegen verdere inrotting zijn geen maatregelen genomen.
 
Maar de vleugelnoot komt ondanks de erg forse snoei-ingreep goed terug. Evenwicht met de andere Vleugelnoot, die veel minder is gesnoeid is voorlopig weg. Aan de oorzaak van de stabiliteitsproblemen van deze boom (inwateren in stamholte) is echter nog steeds niets gedaan.

De beeldbepalende eeuwenoude vleugelnoot is, mede door de inspanningen van de Bomenridders, voorlopig gered.

Lopende projecten

Gesprekken lopen positief Er wordt nog gesproken Lijkt verloren zaak