Bomenridders Albrandswaard

Hertenkamp, Jan Cornelispolder te Rhoon

In het park van Rhoon, gelegen in de voormalige Jan Cornelispolder, is een hertenkamp dat onlangs is gerenoveerd. Binnen de omheining van dit hertenkamp bevinden zich een aantal bomen die (op sterven na) dood zijn. De bomenridders hebben daarom een advies gegeven omdat het afsterven van zoveel volwassen bomen vragen oproept.

Populus x canescens; boomnummer: 3698
Populus x canescens; boomnummer: 3352
Fagus sylvatica; boomnummer: 3353
Aescules x Carnea; boomnummer: 3395
Aescules x Carnea; boomnummer: 3354

* De Canadeese Populier (3698) is dood. Direct daarnaast staat nog twee Canadeese Populieren, waaronder nr. 3352. Dit exemplaar is aan één zijde maar voor een klein gedeelte in blad. Verder staat er een derde grote Canadeese Populier die ook niet sterk in het blad zit en ver overhelt. Blijkbaar ook niet echt gezond. Kappen van deze laatste boom wordt niet voorgesteld, maar zou wel overwogen kunnen worden.
* De Beuk (3353) is eveneens dood.
* Beide Kastanjes (3395 + 3354) zijn (zo goed als) dood.
* Aangegeven wordt dat de “vervanging door” nog nader te bepalen is.

Advies vanuit de Bomenridders aan de Gemeente:

* Binnen korte tijd zijn hier een aantal bomen die betrekkelijk dicht bij elkaar staan doodgegaan. Opmerkelijk hierbij is dat het om 3 verschillende soorten gaat. Je moet je dan in eerste instantie afvragen wat hiervan de oorzaak is (vochtproblemen? dierenvraat? grondverdichting?)

* Wanneer deze oorzaak voldoende duidelijk is, lijkt het voor de hand te liggen een plannetje op te stellen waarbij maatregelen worden genomen t.a.v. oorzaak van het afsterven van de bestaande bomen, de genoemde 6 bomen (dus inclusief de derder Populier) worden gekapt en in herplant wordt voorzien.

Lopende projecten

Gesprekken lopen positief Er wordt nog gesproken Lijkt verloren zaak