Bomenridders Albrandswaard

Populieren Slaperskade Kijvelanden

De bomenwacht uit Capelle a/d IJssel heeft volgens het overzicht van de gemeente op 13-07-2012 hierover het volgende aangegeven: “De nummers 914, 915 en 916 zijn Italiaanse populieren. De bomen staan alle drie scheef, hebben forse vraatschade door vee en zijn aangetast door houtrot (o.m. honingzwam). Het houtrot bevindt zich aan de trekzijde vanuit oudere vraatschades en heeft zich verder uitgebreid tot in de kern. De rotting in de stamvoet in combinatie met de scheefstand veroorzaakt een verhoogd breukgevaar. De afnemende conditie zorgt er bovendien voor dat de boom minder weerstand kan bieden tegen de schimmel, dit versnelt het proces. De Bomenridders merken daarbij het volgende op:

* De drie Populieren zijn beeldbepalend in de polder.
* De Populieren hebben alle drie veel vraatschade van met name de paarden die hier in het weitje lopen. Ook direct langs het fietspad, wat meer naar Delta toe, staat een Es die ingrijpend is aangevreten. Maatregelen die dit aanvreten voorkomen zijn in het geheel niet genomen! Waar te nemen is verder dat de bomen nabij de vraatschade veel herstelgroei (callusvorming) produceren. Het binnenste hout lijkt ten dele rot. Wij kunnen als SBA echter hierin geen metingen doen en meetgegeens van de bomenwacht zijn niet bijgevoegd. De stabiliteit van bomen moet echter vooral gevonden worden in het buitenste hout. Op het oog lijkt de stabiliteit van deze bomen niet verontrustend. 
* Op het moment (!) van inspecteren zijn geen vruchtlichamen van de honingzwam waargenomen. Dat wil echter niet zeggen dat de honingzwam niet aanwezig is. 
* De conditie van de middelste boom is verreweg het minste van de drie. Bovendien staat dit exemplaar het meeste uit het lood, waardoor deze het grootste risico van omwaaien in zich heeft. Wanneer een boom zou omwaaien is de kans op grote schade of letsel slechts minimaal, omdat de bomen dan op de achterliggende akker of in het weitje terecht zullen komen.
* T.a.v. een eventuele herplant wordt “nader te bepalen” aangegeven voor boomsoort en locatie. 
* Aangezien deze Italiaanse Populieren beeldbepalend zijn, het risico en de gevolgen van omwaaien slechts beperkt zijn en nog geen vervangingsplan bekend is, vinden wij het kappen van alle drie deze bomen wel erg verstrekkend en stellen daarom voor op dit moment het kappen te beperken tot het middelste exemplaar. Verder zouden maatregelen genomen moeten worden om verder aanvreten te voorkomen en zou voor de langere termijn een vervangingsplan voor dit bermgedeelte moeten worden opgesteld. Dit voor geval dat de nu te handhaven Italiaanse Populieren snel in conditie achteruit zouden gaan.

Inmiddels leven we in 2018 en tot op heden zijn de wilgen aan de zaag ontkomen. Echter, bij de meest recente publicatie van 200+ bomen in februari/maart 2018 staan ze er weer bij, al heet volgens de tekening deze weg officieel de "oude Buitenkade" in polder de Kijvelanden. De Bomenwacht heeft blijkbaar geadviseerd om ze toch om te halen waardoor er een kale polder ontstaat......

Eerdere projecten

Positief eindresultaat Laten rusten om toekomstperspectief Negatief of geen resultaat