Bomenridders Albrandswaard

Kastanjes tussen Dorpsdijk en Nachtegaal

De gemeente wil pas na de reconstructie van de Dorpsdijk bomen tot herplanten. De SBA vindt dit te lang duren en is hierover in gesprek.

In 2007 zijn hier 12 fraaie roodbloeiende Kastanjes gekapt. Hier zat toen al jaren een bacterieslijmziekte in maar indertijd is door gemeente toegezegd dat hier herplant voor zou komen. Dit is tot nog toe niet gebeurd en de gemeente wil dit nu koppelen aan een reconstructie van de Dorpsdijk, die op haar beurt weer tot nader order is uitgesteld.

We zijn hierover met de gemeente in overleg en proberen hiervoor z.s.m. vervangende beplanting terug te krijgen. Een genoemde optie zijn de platanen die moeten wijken voor de warmteleiding bij het ANWB gebouw nabij het Groene Kruisplein

Eerdere projecten

Positief eindresultaat Laten rusten om toekomstperspectief Negatief of geen resultaat