Bomenridders Albrandswaard

Platanen Groene Kruisplein (RWS & ANWB) te Rhoon

Voor de verbreding van de A15 zijn  de Platanen centraal op dit plein gekapt. Ook de andere beplantingen zijn hier verdwenen. Deze kap heeft veel reacties losgemaakt en er is in het vervolgtraject afgesproken dat de Bomenridders bijtijds geïnformeerd zullen worden over plannen van A-lanes rond de ontwikklelingen bij de aanleg van de nieuwe A15.

Nabij de parkeerplaats Portland is reeds veel groen verdwenen en ook langs het gedeelte tussen Groene Kruisplein en Beneluxplein heeft  forse kap plaatsgevonden. Hiernaast zal Evides een warmteleiding gaan aanbrengen, waardoor er mogelijk nabij het Groene Kruisplein (terrein RWS en ANWB) nog meer groen moet verdwijnen.

We hebben aan RWS de vragen  voorgelegd over vergunningen, toestemmingen en herplantvoornemens hierin, terwijl we ook de andere belanghebbenden hiervan (Evides, Gemeente) om opheldering hierover hebben gevraagd. Een klein succesje hierin is dat de Platanen bij de het ANWB terrein zullen worden overgeplant.

Als lokatie voor herplant van deze bomen is het gebied genoemd dat ingeklemd ligt tussen de Rijsdijk, de Rhoonse Baan en de A-15 tussen het aangewezen slibdepot en hoeve de Noordburg. Verder is genoemd langs de Rhoonse Baan (als dat kan vanwege de aanwezige leidingen) en de derde optie is ter vervanging van de gekapte kastanjes langs de Dorpsdijk (zie eerdere projecten).

De Bomen van bij het ANWB terrein zijn inmiddels herplant langs de Doprsdijk in Rhoon, dus dat is een succes te noemen. En er is op het plein zelf een zeer beperkte herplant uitgevoerd ten opzichte van de eerdere groene aankleding. Er zijn een 20-tal iepen neergezet, meer kon niet vanwege de leidingen en kabels zo was het excuus. En ook de bossages en bomen langs de op- en afritten wilde Rijkswaterstaat verder niet ter plaatse herplanten. Die zijn elders gecompenseerd conform de afspraken in het MAVA-convenant (Maasvlake-Vaanplein).

We hebben nog getracht om samen met de wethouder en Rijkswaterstaat om te tafel te gaan en een verdere aankleding van de op- en afritten te bewerkstelligen, maar het is ook haar niet gelukt met deze Rijksoverheidsdienst tot een afspraak te komen.

Helaas kunnen we de buizerds dus niet meer terug verwachten op deze kale vlakte waar nu geen gelegenheid meer is om weer een nieuwe horst te bouwen..... Dat is heel jammer.


Eerdere projecten

Positief eindresultaat Laten rusten om toekomstperspectief Negatief of geen resultaat