Bomenridders Albrandswaard

Es aan de Rijsdijk (t.h.v. 63 & 71)

Er is op 3 december door Gemeentewerken een kapvergunning ingediend met het volgnummer 6. Het gaat om een Fraxinus Excelsior van 25/30cm dikte aan de Rijsdijk t.h.v. huisnummer 71 in Rhoon. Tijdens de VTA controle is deze boom als zeer slecht bestempeld (risicoboom) met daarbij het advies om deze boom z.s.m. te verwijderen. Tijdens de boomonderhoud werkzaamheden aan dezelfde Rijsdijk zijn alle bomen daar gesnoeid en is de betreffende boom aan de Rijsdijk t.h.v. nr 71 ingekort zodat deze niet gevaarlijk meer is voor de omgeving. De gemeente heeft het voornemen om deze boom te verwijderen tijdens de (Infrastructurele) renovatie werkzaamheden aan de Rijsdijk.

Wat betreft de herplant, de boom word vervangen op locatie door eenzelfde soort volgend jaar, althans dat was de bedoeling destijds.

Inmiddels is gebleken dat herplant onmogelijk is vanwege de kabels en leidingen die ter plaatse langs de Rijsdijk liggen. Een probleem dat in heel de Gemeente overigens speelt en vaak (hoe kan het) ook in het verleden niet goed in kaart is gebracht.

Inmiddels heeft de Gemeente in 2017 een "Dijkenvisie" opgesteld waarin prioriteit wordt gegeven aan het cultuurhistorische dijkenpatroon en hun typische laanbeplanting.  Men ziet het als een beschermd dorpsgezicht en geeft voorrang aan het instand houden dan wel opnieuw vorm geven.

Komende jaren zullen de "dijken" in de bebouwde kom onder handen worden genomen. Indien noodzakelijk worden bomen gekapt, worden de ondergrondse leidingen verlegd zodat er herplant plaats kan vinden, en worden de typerende bomenlanen weer in oude staat terug gebracht.

Lopende projecten

Gesprekken lopen positief Er wordt nog gesproken Lijkt verloren zaak