Bomenridders Albrandswaard

Wilgen Rooimanspad/Landweg Poortugaal

Tijdens een vergadering wordt gemeld dat deze wilgen fors zijn aangetast door de watermerkziekte. 

Gemeente meldt dat najaar 2011 er hier 10 wilgen zullen worden gekapt. Er wordt geen herinplant overwogen omdat de andere bomen waarschijnlijk ook al wat zijn aangetast.

We zullen aandringen op een visie van de gemeente voor dit gebied voor de langere termijn.

In het najaar van 2017 is de status veranderd. De Gemeentelijke afdeling "Groen en Buitenruimte" heeft aangegeven dat er in nieuwe bomen zullen worden aangeplant.

Een en ander zal in de meerjarenplanning van het bomenvervangingsplan worden opgenomen

Lopende projecten

Gesprekken lopen positief Er wordt nog gesproken Lijkt verloren zaak