Bomenridders Albrandswaard

Van Rhoonse baan naar Rhoonse laan

In het verleden is het idee geweest deze doorgaande weg van laanbeplantingen te voorzien. Te denken hierbij aan de bomen (forse Platanen) langs de Portlandse Baan.

In de uitwerking van de weginrichting had de OMMIJ meer oog voor lichtmasten dan voor de bomen en zijn ze dit laatste blijkbaar vergeten. De voormalig wethouder heeft indertijd aangegeven dat deze laanbomen er toch zouden komen, en liefst fors van omvang zodat het ook al wat "smoel" zou hebben.

Ruimtelijk lijkt dit, vanwege eisen van het Waterschap en door het uitbundige verlichtingspalen-plan, haast niet mogelijk meer. Partijen in deze casus zijn de gemeente, de ontwikkelingsmaatschappij Midden IJsselmonde (OMMIJ), het Waterschap Hollandse Delta en de Provincie Zuid Holland.

Alhoewel ook hier de verschillende partijen elkaar de bal lijken toe te spelen, lijkt de Provincie hierin een positieve rol voor te staan mede als onderdeel van de herinrichting van Het Buijtenland van Rhoon.

Eind 2012 zien we het eerste resultaat terug op het gedeelte van de Rhoonse Baan tussen de rotonde van de Groene Verbinding en de wijk Portlandt. Het heeft iemand behaagt om daar iets aan te planten, niet direct de bomenlaan die wij in de planning hadden, maar een hele rij met stekjes die ooit struiken zullen moeten vormen. De palen ter markering zijn "stevig" te noemen en het is in elk geval iets.

Vraag is wanneer nu echt die laanbomen geplant gaan worden om van de Rhoonse baan ook daadwerkelijk een Rhoonse Laan te maken. De bomenridders zullen er op aansturen dat dit project wordt vervolgd.....

Tijdens de laatste Boomfeestdagen hebben we met de Gemeente het stuk aan de Rhoonse kant van de weg, ruwweg tussen de Achterdijk en de brug over de Koedood beplant met iepen en is een fraaie jonge bomenlaan ontstaan.  

Nu is echter de weg overgedragen aan het Waterschap Hollandse Delta en zijn we als Bomenridders wederom in overleg met deze partij om het restant, vanaf de Koedood tot aan de rotondes van de kern Portland, ook aan te planten zodat we echt van een Rhoonse Laan kunnen spreken.

In de laatste jaren is er (2015 en 2016) tijdens de Boomfeestdag door leerlingen van de basisscholen een begin gemaakt met aanplant aan weerszijden van de Rhoonse Baan. Tussen het Industrieterrein van Rhoon en de Koedood (kunstwerk Rode Boog) zijn iepen geplant, en we willen dit graag voortzetten tot aan de wijk Portland.

Echter is de weg en het onderhoud nu overgedragen aan het Waterschap Hollandse Delta en hebben we hen gevraagd onze wens te vervolmaken en de aanplant door te zetten tot en met de wijk Portland, aansluitend aan de Carnisser Baan....

Wordt dus nog vervolgd.....

Lopende projecten

Gesprekken lopen positief Er wordt nog gesproken Lijkt verloren zaak