Bomenridders Albrandswaard

Snoei/kap Elzenhaag Essendael

Wat is er toch met het groen in Albrandswaard aan de hand?

Tussen de in aanbouw zijnde Rhoonse wijk Essendael en de woningen aan de Kastanje en de Beuk is een lange rij elzen aanwezig. Vanaf de Essendijk staat dit omvangrijke bomenscherm min of meer op het schiereiland tussen de watersingel van plan Essendael aan de ene zijde en de sloot langs het openbare boomgaardje nabij de Beuk aan de andere zijde. Aan de zijde van de Essendijk en ter hoogte van de Kastanje 19 is het bomenscherm de laatste weken voor een gedeelte fors teruggesnoeid/geknot. Hierdoor zijn ernstige snoeiwonden ontstaan en nu juist elzen bestaan uit een zeer zacht hout dat gevoelig is voor inrotten vanuit dit soort beschadigingen.

Volgens de kapverordening van de gemeente Albrandswaard is het verboden om houtopstanden zonder vergunning te vellen. Volgens de gemeentelijke kapverordening wordt onder ‘vellen’ ook ‘het snoeien van meer dan 20% van de kroon’ begrepen. En daarvan is hier sprake. Maar de werkzaamheden worden toch zonder gemeentelijke vergunning uitgevoerd. Hoe kan dat? Volgens de kapverordening moet er voor het vellen van beschermde houtopstanden een vergunning worden aangevraagd. Of deze in dit geval beschermd zijn moet blijken uit de lijst van waardevolle houtopstanden. En op die lijst staan elzen inderdaad als waardevol aangeduid (voor 3 tot 5 waardepunten, afhankelijk van de soort). Het vellen van de elzen bij Essendael lijkt dus vergunningplichtig en als dat zo is heeft de gemeente in de week van 4 februari terecht het werk stilgelegd.

Maar, schijn bedriegt blijkbaar. Want deze elzen zijn geen gemeentelijk eigendom, maar zijn in bezit van Essendael BV. En alleen het kappen van bomen in bezit van een overheid is in Albrandswaard vergunningplichtig. Maar de gemeente heeft natuurlijk wel een meerderheidsaandeel in deze ‘private onderneming’ en de gemeente zelf doet vervolgens ook nog eens alle moeite om de bewoners, waarschijnlijk namens Essendael BV, uit te leggen dat het hier slechts om snoeien gaat. Toch vreemd dat een vergunning, volgens diezelfde gemeente, in zo’n geval dan niet nodig is. Wij als bomenridders zijn van mening dat ‘dit snoeien’ helemaal niet nodig is.

Er bestaat volgens ons geen enkele noodzaak om deze ingrijpende werkzaamheden uit te voeren omdat:
a. de levensduur van deze bomen door dergelijk snoeiwerk sterk verkort wordt.
b. de niet gesnoeide bomen er gezond uitzien.
c. bij het overgrote deel van het elzenscherm voldoende ruimte aanwezig is om deze bomen verder te laten uitgroeien. d. een niet gesnoeid elzenscherm in de winter vooral veel vogels aantrekt.
e. een volgroeid elzenscherm in deze woonomgeving een prachtig groenelement vormt waarvan vooral de donkerrode kleur sterk de aandacht trekt.
f. in de brief aan de bewoners onder meer wordt aangegeven dat er in de elzenrij ook ‘groei is ontstaan door zaailingen’.

In deze brief wordt verder gesteld: ‘Zaailingen komen voort uit zaad van de bomen en zijn dus niet geplant’. Dat ook de oudere hier aanwezige elzen direct uit zaad zijn gekweekt, is blijkbaar niet bekend ten kantore van de gemeente. De stellingname dat er hier sprake is van ‘fors achterstallig onderhoud’ is volgens de bomenridders dus geheel uit de lucht gegrepen.

Samenvattend menen wij als bomenridders dat wanneer er tot snoeien van meer dan 20% van de kroon wordt overwogen, hiervoor zeer zwaarwegende redenen moeten zijn. Omdat dit in deze situatie niet het geval is, lijkt dit helaas reeds uitgevoerde snoeiwerk een schadelijke en vooral zinloze geld- en tijdsbesteding te zijn geweest.

Eerdere projecten

Positief eindresultaat Laten rusten om toekomstperspectief Negatief of geen resultaat