Bomenridders Albrandswaard

Bomen Kerklaantje te Rhoon

In het verleden zijn er beschadigingen veroorzaak aan de stamvoet van de bomen langs het Kerklaantje. De SBA houdt de vinger aan de pols om dit niet nogmaals te laten gebeuren.

Horizontale insnijdingen laag op de stamvoet wijzen op onzorgvuldigheid tijdens het afmaaien van de wortelopslag bij een fors aantal Linden langs dit laantje. Dit is van langere tijd geleden.

Hiernaast zijn er meer recente beschadigingen aan de stammen, welke waarschijnlijk plaats hebben gevonden tijdens het maaien van de grasberm of tijdens baggerwerkzaamheden aan de vijvers.

Met de St. Zuid Hollands Landschap zijn afspraken gemaakt om dit te voorkomen en wij houden dit in de gaten.

Eerdere projecten

Positief eindresultaat Laten rusten om toekomstperspectief Negatief of geen resultaat