Bomenridders Albrandswaard

Beplanting langs Groene Kruisweg Rhoon-Poortugaal

Veel bomen zijn verdwenen langs de Groene Kruisweg.. Met zowel de Provincie als de gemeente Albrandswaard voert de SBA moeizame gesprekken om de situatie te veranderen en meer groen terug te krijgen .

Langs de Groene Kruisweg zijn a.g.v. het bouwen van geluidsschermen (in 2008/2009) veel bomen verdwenen. De Provinciale Waterstaat heeft verder in 2009 van de gelegenheid gebruik gemaakt om al het bosplantsoen in de middenberm te kappen t.b.v. de vervanging van de straatverlichting. In het voorjaar 2011 zijn er nogmaals bomen gekapt omdat er plannen worden uitgewerkt om deze provinciale weg inclusief een aantal kruisingen te gaan reconstrueren. In het najaar van 2011 is verder de beplantingsstrook tussen de metrobaan en Groene Kruisweg op een verschrikkelijke manier teruggesnoeid.

De SBA voert zowel met de Provinciale Waterstaat als de Gemeente Albrandswaard moeizaam overleg om te komen tot een wat meer groene Groene Kruisweg. Probleem hierbij is vooral dat Provincie zich verschuilt achter de door haar zelf opgestelde veiligheidsplannen en achter de gemeente, terwijl de gemeente op haar beurt weer verwijst naar de Provincie en/of eerst afwacht wat de provincie gaat ontwikkelen.

Ook hier gold weer de problematiek met leidingen en kabels in de grond. Maar we hebben toch kunnen bewerkstelligen dat er in ieder geval langs de kanten en in de middenberm (waar enigszins haalbaar) heggen zijn geplant. Samen met de klimop langs de geluidswallen en het behoud van de kastanjes en andere bomen blijft het zo toch een beetje groen..... Maar het blijft een punt van aandacht.

Eerdere projecten

Positief eindresultaat Laten rusten om toekomstperspectief Negatief of geen resultaat