Bomenridders Albrandswaard

Voorbos Kasteel van Rhoon

De kwaliteit van de bomen laat in het Voorbos laat te wensen over. De SBA is in gesprek met de verantwoordelijke Overheden om de kwaliteit te verbeten.

De kwaliteit van de meeste Linden in het voorbos van het Kasteel van Rhoon is niet optimaal. Ook ontbreken er nogal wat exemplaren t.o.v. het oorspronkelijke plantsysteem. Beheerder van dit bos is “Het Zuid Hollands Landschap.” Ook de Linden en enkele Esdoorns langs de Dorpsdijk ter hoogte van het Kasteel zijn kwalitatief zeer slecht. Deze laatste bomen zijn van de gemeente.

We zijn in overleg met zowel de gemeente als de Zuid Hollands Landschap om vooral voor de langere termijn plannen gerealiseerd te krijgen voor een kwalitatieve verbetering.

Inmiddels heeft er herplant plaatsgevonden in het Voorbos door het Zuid-Hollands Landschap, nu kijken of de bomen allemaal goed aanslaan want er is nogal wat schaduwwerking.

Wat alleszins lezenswaardig is, is een stukje geschiedenis over het Voorbos. Hetgeen duidelijk maakt waarom de Bomenridders zich zo inzetten voor goed behoud en onderhoud ervan.
KLIK HIER voor de historie

Eerdere projecten

Positief eindresultaat Laten rusten om toekomstperspectief Negatief of geen resultaat