Bomenridders Albrandswaard

Over ons: ANBI
Naam:
Stichting Bomenridders Albrandswaard
De stichting is juni 2009 opgericht en is geregistreerd als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit houdt in dat onder bepaalde voorwaarden giften als aftrekpost kunnen worden opgevoerd bij de belastingaangifte. 

 
RSIN-nummer:
820895611 


Contactgegevens:
e-mail: info@bomenriddersalbrandswaard.nl 


Bestuur:
Willem van Eck (secretaris)
Jacqueline Risseeuw (penningmeester)
Jacqueline Gillet 

 
Beloningsbeleid:
De stichting beschikt niet over gesalarieerde medewerkers. 

 
Doelstelling:
De stichting stelt zich ten doel het beschermen van het milieu, natuurschoon en de leefbaarheid in het algemeen en in het bijzonder het beschermen van bosplantsoen, bomen, struiken en andere groenvoorzieningen in de gemeente Albrandswaard en de directe omgeving. 

 
Uitgeoefende activiteiten:
Bewaken dat voorgenomen kap volgens de gemeentelijke kapverordening geschiedt. Overleg met de betrokken wethouder en boombeheerders rond  kap en herplant. In voorkomende gevallen het indienen van een bezwaarschrift tegen kap. De organisatie van een jaarlijkse boomfeestdag in de gemeente.