Bomenridders Albrandswaard

Over ons: ANBI
Naam:
Stichting Bomenridders Albrandswaard
De stichting is juni 2009 opgericht en is geregistreerd als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit houdt in dat onder bepaalde voorwaarden giften als aftrekpost kunnen worden opgevoerd bij de belastingaangifte. 

RSIN-nummer:
820895611 

Contactgegevens:
e-mail: info@bomenriddersalbrandswaard.nl 

Bestuur:
Jeannet de Bruijn
Willem van Eck (secretaris)
Jacqueline Risseeuw (penningmeester)
Wim Gé Warnaar
 
Beloningsbeleid:
De stichting beschikt niet over gesalarieerde medewerkers. 
 
Doelstelling:
De stichting stelt zich ten doel het beschermen van het milieu, natuurschoon en de leefbaarheid in het algemeen en in het bijzonder het beschermen van bosplantsoen, bomen, struiken en andere groenvoorzieningen in de gemeente Albrandswaard en de directe omgeving. 
 
Uitgeoefende activiteiten:
Bewaken dat voorgenomen kap volgens de gemeentelijke kapverordening geschiedt. Overleg met de betrokken wethouder en boombeheerders rond  kap en herplant. In voorkomende gevallen het indienen van een bezwaarschrift tegen kap. De organisatie van een jaarlijkse boomfeestdag in de gemeente.

Hoofdlijnen actuele beleidsplan:
De Stichting streeft naar het voorkomen van onnodige boomkap en het zo veel mogelijk herplanten van bomen op het grondgebied van de gemeente Albrandswaard. Dit in goed overleg met vooral lokale politici en medewerkers van deze gemeente.

De inkomsten van de Stichting bestaan voor het overgrote deel uit incidentele donaties. De Stichting beijvert zich deze inkomsten te verkrijgen via subsidiering door fondsen en particulieren. Daarnaast kan men tegen vergoeding een reclame uiting op de website van de Stichting plaatsen. De financiële reserves van de Stichting worden aangehouden op een zakelijke en een bedrijfsspaarrekening van de Rabo Bank. De lopende uitgaven bestaan voornamelijk uit kosten voor het aanhouden van deze bankrekening, hosting website en jaarlijkse boomfeestdag. Incidenteel zijn er kosten samenhangende met het voeren van een rechtszaak.


Financieel Jaaroverzicht  2018

Rekening Courant Stichting Bomenridders Albrandswaard - Rabo Bank

Credit                                                                                Debet

Saldo 01-01-2018                              1.178,30 euro

Bankkosten 2018                                    120,32

Griffie LDCR m.b.t. Rechtszaak
mbt Rhoonse Stort                                 333,00

Vergoeding PR kosten lid
Bomenridders                                         15,00
                                                                                        Opbrengst reclame
                                                                                        Website SBA                   100,00  

                                                                                        Donatie Burenraad Shell
                                                                                        Pernis incidenteel            750,00

Kosten Website 2018                           108,90

Kosten lespakket Boomplant
dag t.b.v. scholen                                 185,10


Saldo 31-12-2018                           1.265,98 euro (1)


Bedrijfsspaarrekening  Rabo Bank 2018

Saldo 01-01-2018                              1.357,71                              
                                                                                        Rente                                    0,29
Saldo 31-12-2018                              1.358,00 (2)


Saldo totaal 31-12-2018   (1 + 2)   2.623,98 euro

        =====================================   

Afgezien van het bovenstaande zijn er geen activa